Управління освіти та культури Берегівської міської ради

 

Закони України

Закон України "Про освіту" (№ 1060-ХІІ від 23.05.1991 р.)

Закон України "Про загальну середню освіту" (№ 651-XIV від 13.05.1999 р.)

Закон України "Про позашкільну освіту" (№ 1841-III від 22.06.2000 р.)

Закон України "Про дошкільну освіту" (№ 2628-III від 11.07.2001 р.)

Закон України "Про професійно-технічну освіту" (№ 103/98-ВР від 10.02.1998 р.) 

Закон України "Про засади державної мовної політики" (№ 5029-VI від 03.07.2012 р.)

Закон України "Про відпустки" (№ 504/96-ВР від 15.11.1996 р.) 

Закон України "Про охорону праці" (№ 2694-XII від 14.10.1992 р.) 

Кодекс законів про працю України (№ 322-VIII від 10.12.1971 р.) 

Національна доктрина розвитку освіти (№ 347/2002 від 17.04.2002 р.)

Державна програма "Вчитель" (№ 379 від 28.03.2002 р.)

Конвенція про права дитини (від 20.11.1989 р.)

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" (№ 2442-VI від 06.07.2002 р.

Закон України "Про професійний розвиток працівників" (№ 4312-VI від 12.01.2012 р.) 

Закон України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 р.)

Типовий порядок обробки персональних даних у базах персональних даних (№ 3659/5 від 30.12.2011 р.)