Управління освіти та культури Берегівської міської ради

 

Нормативно-правові документи

 

 

Закони України
7-08-2017, 13:42
Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту"

Національна доктрина розвитку освіти

Державний стандарт початкової загальної освіти

Державний стандарт середньої та повної загальної освіти

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України

Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників

Про ліцензування видів господарської діяльності

 

Закони України
7-08-2017, 13:42

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту"

Національна доктрина розвитку освіти

Державний стандарт початкової загальної освіти

Державний стандарт середньої та повної загальної освіти

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України

Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників

Про ліцензування видів господарської діяльності

 

Укази Президента України
7-08-2017, 14:10
Про відзначення 26-ї річниці незалежності України

Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017- 2020 роки

Про оголошення 2017 року Роком Японії в Україні

Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

 
Розпорядження Кабінету Міністрів України
7-08-2017, 14:29
Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення Року Японії в Україні

Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві

Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік


Постанови Кабінету Міністрів України
7-08-2017, 15:14
Деякі питання здійснення патронату над дитиною

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення

Деякі питання стипендіального забезпечення

Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій

Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду

Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням

Про затвердження Положення про освітній округ

Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Про затвердження Положення про центр розвитку дитини

Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах

Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад

Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів

Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад

Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

 

 

 

Накази Міністерства освіти і науки України
8-08-2017, 08:47
Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)

Про видання навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами у 2017 році

Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами

Про внесення змін до програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики та історії України щодо адаптації їх для сліпих осіб

Про кодифікацію навчальної літератури для учнів з особливими освітніми потребами

Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2017 рік

Про розроблення навчальних програм для старшої школи

Про затвердження Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій

Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Про затвердження змін до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів

Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Щодо заходів безпеки у навчальних закладах

Н А К А З № 739 від 24 травня 2017 року "Про проведення XVІ Всеукраїнського студентського турніру фізиків
"
 Завантажити

Н А К А З № 787 від 01 червня2017 року "Про затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017-2021 роки
"
 Завантажити

Н А К А З № 804 від 07 червня 2017 року "Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів" Завантажити

Н А К А З № 841 від 13 червня 2017 року "Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2017/2018 навчальному році" Завантажити

Н А К А З № 860 від 19 червня 2017 року "Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018»"Завантажити

Н А К А З № 916 від 23 червня 2017 року "Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників" Завантажити

Н А К А З № 949 від 03 липня 2017 року "Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю" Завантажити

Н А К А З № 1021 від 13 липня 2017 року "Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня " Завантажити

Н А К А З № 1028 від 13 липня 2017 року "Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів" Завантажити

Н А К А З № 1103 від 31 липня 2017 року "Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" Завантажити

Н А К А З № 1112 від 02 серпня 2017 року "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році" Завантажити

Н А К А З № 1125 від 08 серпня 2017 року "Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах" Завантажити

Н А К А З № 1156 від 14 серпня 2017 року "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Механотроніка в машинобудуванні» у 2017-2020 роках" Завантажити

Н А К А З № № 668 від 21 червня 2018 року "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами" Завантажити